افتتاح انتقال اتوماتیک محصولات

افتتاح انتقال اتوماتیک محصولات

روز ۲۲ آذر پروژه انتقال اتومات محصولات از سالن تولید تا انبار محصول جدید با حضور آقای دکتر فتاحی افتتاح گردید. در این مراسم آقای امیریان یکی از مشتریان با سابقه و عمده غرب کشور نیز حضور داشتند.

در این مراسم آقای فتاحی از زحمات تمام همکاران مخصوصا تیم نت تشکر به عمل آوردند.

پس از افتتاح مسیر انتقال محصولات، از انبار محصول و خط لباسشویی بازدید به عمل آمد.

در حین بازدید از خط لباسشویی، آقای فتاحی توضیحاتی را بیان نمودند.

به امید موفقیت های روز افزون امرسان

درباره نویسنده